12 Ocak 2013 Cumartesi


'Haydi Biraz Oynayalım' Eğitici Oyuncak Tasarımı Yarışması


Bir eğlence aracı gibi görülen oyuncak çocuğun hayal dünyası ve gerçek dünya arasında bir köprü işlevi görür. Oyuncaklar çocuğun toplum ve çevreyle olan ilişkilerini düzenleyen eğitim araçlarıdır. Bu yarışmanın amacı çocuk gelişiminde etkisi olan eğitici oyuncakların tasarlanmasına ve her yerde, her zaman bulunabilecek malzemelerle her ortamda oyuncak üretimine öncü olmaktır.


Yarışma Kuralları
Yarışmamız ulusal ve uluslararası katılıma açıktır. Her yaş ve meslekten ilgililer yarışmaya katılabilir.
Oyuncaklar 0-6 yaş için hazırlanmış eğitici oyuncaklar olmalıdır.
Yarışmaya katılan oyuncaklar hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
Oyuncaklar ile ilgili bilgiler ve görseller "Oyuncağınızı Gönderin" sayfasında yer alan form doldurulduktan sonra kargo ile iletişim sayfasındaki adrese gönderilmelidir.
Ayrıca eğitici oyuncakların asılları Yrd. Doç. Dr. Hikmet Zelyurt’a (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi B Blok Kampüs/ Malatya adresine) kargo ile gönderilmelidir.
Son başvuru tarihi: 10 Mart 2013 tarihidir.
Sonuçların resmi duyurusu 10 Nisan 2013 tarihinde yarışmanın web sayfasında ilan edilecektir.
Ödüller 23 Nisan 2013 "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"nda takdim edilecektir. Dereceye girenlere, sonuçların açıklandığı gün ve saatte hazır olabilmeleri için ayrıca şahsen duyurulacaktır.
Kişiler sadece bir eğitici oyuncak ile katılabilir.
Şartnameye uymayan katılımcıların eğitici oyuncakları değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
Yarışmaya katılan eğitici oyuncaklar ile ilgili bilgiler gerek görüldüğü takdirde, telif hakları İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı'nda olmak kaydıyla katılımcının adıyla yayımlanacaktır.
Değerlendirme kurulunda görev alan kişiler ve bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar yarışmaya katılamazlar.
Eğitici oyuncaklarının tanıtımının yazımında TDK Yazım Kılavuzu’na uyulmalıdır.
Eğitici oyuncaklar milli ve manevi değerlere ve genel ahlak ile insanlık ilkelerine uygun olmalıdır.
Yarışmaya katılanlar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılacaktır.
Ödül olarak;

Birinciye: 3.000 Türk Lirası,
İkinciye: 2.000 Türk Lirası,
Üçüncüye: 1.000 Türk Lirası,
Barış Manço Mansiyon Ödülü: 500 Türk Lirası verilecektir.

Yarışmayla ilgili ayrıntılar için tıklayınız. : www.ab-ilan.com

Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı Başvuruları 
Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından, akademik açıdan başarılı olan ve Avrupa Birliği alanında yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilere 2013-2014 Akademik yılı için Avrupa Koleji’nde burs imkânı sağlanacaktır. Burs başvuruları için gerekli şartlar burs duyurusunda sunulmuş olup, son başvuru tarihi 1 Şubat 2013 tarihine uzatılmıştır.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış’ın girişimleriyle ilk kez 2010-2011 akademik yılında başlatılan Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı’nın amacı, Avrupa Birliğine tam üyelik hedefi doğrultusunda ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanımlı AB uzmanlarını ve geleceğin Türk Avrokratlarını yetiştirmektir.
Avrupa Birliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen burs programı kapsamında, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün desteğiyle, 2010-2011 akademik yılı için toplam 14 adet, 2011-2012 akademik yılı için ise toplam 17 adet burs sağlanmıştır. 2012-2013 akademik yılında bu sayı 22’ye yükselmiştir.
Program kapsamında burs verilecek öğrenciler, 2013-2014 akademik yılında Avrupa Koleji’nde bir yıllık yüksek lisans eğitimi görmeye hak kazanacaktır. Bursiyerlerin Kolejin Bruges veya Natolin kampüslerinde, Avrupa Disiplinlerarası Çalışmaları, AB Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Çalışmaları, Avrupa Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Çalışmaları, Avrupa Ekonomik Çalışmaları ve Avrupa Hukuku Çalışmaları programlarından birinde öğrenim görmeleri sağlanacaktır. Burslar eğitim, yemek, konaklama, kayıt, harç ve okul gezisi giderlerini kapsamaktadır.
Burs başvuruları için gerekli şartlar aşağıda sunulmuş olup, son başvuru tarihi 15 Ocak 2013 olarak belirlenmiştir. Adayların, öncelikle seçtikleri program için Avrupa Koleji internet sitesine online başvuru yapmaları gerekmektedir. Online başvuru sürecini takiben gerekli belgeler toplanmalı ve Avrupa Kolejine, Avrupa Birliği Bakanlığına ve Türkiye Avrupa Vakfına eş zamanlı olarak 3 dosya halinde gönderilmelidir.
Bursiyerler, Avrupa Koleji tarafından belirlenecek olan ön eleme listesine girebilmiş adaylar arasından, Avrupa Koleji Türkiye Ulusal Seçici Kurulu tarafından yapılacak olan mülakatlar yoluyla belirlenecektir. Mülakat tarihi ve yeri ile ilgili bilgi ön eleme listesine giren adaylara daha sonra iletilecektir.
1 Şubat 2013  tarihinden sonra yapılacak olan başvurular dikkate alınmayacaktır.
I. Burs başvuru şartları:
- T.C. vatandaşı olmak
- Başvuru tarihinde 35 yaşından gün almamış olmak
- Avrupa Koleji yüksek lisans programlarına kabul edilebilme şartlarını sağlıyor olmak
- Burs başvurusu esnasında Avrupa Koleji yüksek lisans programlarından birine hâlihazırda online başvuru yapmış olmak
- Avrupa Koleji eğitim dili İngilizce ve Fransızca olup, her iki dili de seçilecek programın dil kriterine uygun düzeyde akıcı konuşup yazabiliyor olmak zorunludur.
II. Burs başvurusu için gerekli belgeler:
- Burs Başvuru Formu (doldurulmuş ve imzalı olarak)
(www.ab.gov.tr adresinden elektronik olarak erişilebilmektedir.)
- Avrupa Koleji’ne ve Türkiye Avrupa Vakfı’na gönderilen başvuru dosyasındaki bütün belgelerin birer kopyası (bu belgeler aşağıda sayılmıştır)
* Avrupa Koleji internet sitesinde online olarak doldurulmuş başvuru formunun çıktısı
* Akademik çalışmalarınızı ve diğer başarılarınızı özetleyen bir özgeçmiş (akademik aktiviteleriniz, profesyonel tecrübeleriniz, dil yeterlilik belgeleriniz vs.)
* Sahip olduğunuz diplomalar ve çevirileri
* Akademik transkript ve çevirisi
* İki adet tavsiye mektubu (Her iki mektup da üniversite hocalarından başlıklı kâğıt üzerine, kapalı zarf ile alınmalıdır. Adayların tavsiye mektuplarını alırken 3 adet başvuru dosyası hazırlayacaklarını göz önünde bulundurmaları ve her mektuptan 3 örnek almaları gerekmektedir.)
- 2 adet fotoğraf
- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan adayların, başvuru belgelerine ilaveten, kurumlarından alacakları, “Koleje kabul edildikleri ve burs sağlandığı takdirde yüksek lisans programı süresince Avrupa Koleji’ne gönderilmek üzere izinli sayılacaklarını” belirten bir yazıyı da Avrupa Birliği Bakanlığı’na başvuru esnasında teslim etmeleri zorunludur.

Gençlik Otobüsü 4 Projesi için başvurular başladı!


Gençlik Otobüsü 4 Projesi bu yıl 15.07.2013 – 15.09.2013 tarihleri arasında Avrupa’nın 28 ülkesinde gerçekleştirilecektir. Gençlik Otobüsü 4” projesine katılabilmek için bu yıl 2 ayrı format düzenlenmiştir. Gençlik Otobüsü 4” projesinde çalışan en aktif 40 asistan ve 40 gençlik lideri “Gençlik Otobüsü"ne katılma hakkı kazanacaktır.
Asistanlık şartları ve liderlik şartları daha sonra düzenlenecek olan bilgilendirme toplantısında bildirilecektir. Toplantı tarihini ve yerinihttp://www.facebook.com/genclikotobususayfamızdan takip edebilirsiniz.
Proje kapsamında, “Gençlik Otobüsü 4” projemiz kapsamında ilk güzergâh Makedonya, (Ohrid) Kosova, (Prizren) Hırvatistan, (Dubrovnik, Zagrep) Bosha Hersek, (Mostar, Saraybosna) Slovenya, (Maribor) Avusturya, (Viyana) Çek Cumhuriyeti, (Prag) Anlmanya, (Berlin) Polonya, (Varşova) Belarus, (Minsk) Ukrayna, (Kiew) Moldova, (Kişinev) Romanya, (Bükreş) Bulgaristan, (Varna) ikinci güzergah ise Bulgaristan, (Sofya) Sırbistan, (Belgrad) Macaristan, (Budapeşte) Avusturya, (Viyana) Almanya, (Füssen, Freiburg, Berlin) Cumhuriyeti, (Prag) Hollanda, (Amsterdam) Belçika, (Brugge, Brüksel) Lüksemburg, (Lüksemburg) Fransa, (Paris) İspanya, (Madrid, Barselona) Monaco, (Monte Carlo) İtalya, (Venedik, Pisa, Floransa, Roma, Birindisi,) Vatikan, Yunanistan, (Selanik) ülkeleri ve şehirleri kapsamaktadır.

Bu yılki “Gençlik Otobüsü” katılımcıları ise ülke genelinde üniversite ve sivil toplum kuruluşlarında topluluk başkanları ve liderlik ruhuna sahip olan gençlerden seçilecektir.
Proje kapsamında gidilen şehirlerde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve resmi makam ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Böylece proje kapsamında ülke gençlerimizin Avrupa da bulunan belediye, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle diyalog oluşturmalarını sağlamış olacağız. Kurulacak olan bu diyaloglar sayesinde gençlerimiz ileriye dönük işbirlikleri gerçekleştirme fırsatı elde etmiş olacaklardır.
Gençlik Otobüsü 4 projesine katılmak isteyen gençlerin aşağıdaki linkten başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDE5Y0JtTzJMMVI0NUg0T2pDbTRJbHc6MQ

Associated Press Haber Ajansı'nda Ücretli Staj Fırsatı


Associated Press (AP)  2013 yılı yaz dönemi için yeni mezun ya da lisans eğitimini sürdüren öğrencilere 12 haftalık, ücretli bir staj programı sunuyor. Staj kapsamında, öğrenciler üst düzey haberciler ve editörler tarafından medya platformları hakkında bilgilendirilerek AP’nin haber stüdyolarında kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklardır.
Haziran ayında başlayacak olan ve 20 öğrencinin seçileceği bu staj programı için, son başvuru tarihi 16 Ocak 2013’tür.
Başvuru koşulları ve program hakkında bilgi almak için : www.ab-ilan.com

GENÇLIK ÇALIŞMALARI VE SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMA KONUSUNDA YAZARLIK ÇAĞRISI


Call for Authors-T-Kit#13 – Youth Work and Sustainable Development
The EU-CoE youth partnership is looking for 3 authors and 1 editor to form the core of the team that will write the new T-Kit (issue 13), which will focus on youth work and sustainable development.
The T-Kit will be a tool to support youth workers and youth leaders in developing, planning, implementing and evaluating high quality projects and activities for, with and by young people in the field of sustainable development.
The authors and the editor should have the following competences, qualifications and experience:
- excellent knowledge of various approaches and techniques in sustainable development educational activities and projects;
- experience of working with sustainable development in various contexts;
- experience in youth work and sustainable development at local, regional, national or international level;
- experience n youth education and training on sustainable development;
- prior experience in writing for publications and ability to write comprehensively for a training material;
- excellent English writing skills.
Deadline to apply: 20th January 2013